HOC BJELOLASICA d.o.o.

BJELOLASICA d.o.o.

Stečajni upravitelj društva HOC BJELOLASICA d.o.o. u stečaju, Vrelo bb, Jasenak, OIB: 50919159681 dana 18.veljače 2020.godine

OBJAVLJUJE PRODAJU IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA

  • Imovina stečajnog dužnika se prodaje prikupljanjem pisanih ponuda te se prodaju slijedeće cjeline:

1) Jasenak I čija utvrđena vrijednost nekretnina iznosi 29.140.000,00  kn, a vrijednost pokretnina na istoj lokaciji iznosi 9.685.890,00 kn, odnosno ukupna vrijednost nekretnina i pokretnina cjeline Jasenak I iznosi 38.825.890,00 kn. Početna cijena i minimalna cijena (cijena ispod koje se imovina ne može prodati)  za nekretnine iznosi 4.859.730,75 kn, a početna i minimalna cijena pokretnina iznosi 1.615.333,47 kn, odnosno ukupna početna i minimalna cijena za za nekretnine i pokretnine iznosi 6.475.064,22 kn. Imovina Jasenka I se prodaje kao cjelina (nekretnine i pokretnine). Pisane ponude se dostavljaju preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu stečajnog upravitelja u zatvorenim kovertama sa naznakom: „ponuda za prodaju imovine  Jasenak I – NE OTVARATI“.

2) Jasenak II čija utvrđena vrijednost nekretnina iznosi 8.845.000,00  kn, a vrijednost pokretnina na istoj lokaciji iznosi 193.770,00 kn, odnosno ukupna vrijednost nekretnina i pokretnina cjeline Jasenak II iznosi 9.038.770,00 kn. Početna cijena i minimalna cijena (cijena ispod koje se imovina ne može prodati)  za nekretnine iznosi 1.821.107,06 kn, a početna i minimalna cijena pokretnina iznosi 39.895,52 kn, odnosno ukupna početna i minimalna cijena za nekretnine i pokretnine iznosi 1.861.002,59 kn.  Imovina Jasenka II se prodaje kao cjelina (nekretnine i pokretnine). Pisane ponude se dostavljaju preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu stečajnog upravitelja u zatvorenim kovertama sa naznakom: „ponuda za prodaju imovine  Jasenak II – NE OTVARATI“.

3) Pod branom čija utvrđena vrijednost nekretnina iznosi 1.700.000,00 kn. Početna cijena i minimalna cijena (cijena ispod koje se nekretnina ne može prodati)  iznosi 658.614,83 kn.  Pisane ponude se dostavljaju preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu stečajnog upravitelja u zatvorenim kovertama sa naznakom: „ponuda za prodaju imovine Pod branom – NE OTVARATI“.

  • Uvjeti prodaje:

1)Rok za dostavu ponuda je 8 dana, a počinje teći narednog dana od dana objave poziva za podnošenje ponuda u Jamčevina iznosi 5 % od ukupne cijene svake pojedine cjeline, a uplaćuje se na račun javnog bilježnika Stjepana Trstenjaka iz Varaždina otvorenog kod Zagrebačka banka d.d. HR2423600001300053205 pozivom na poslovni broj spisa St-231/14. Zadnji dan za uplatu jamčevine je 26. veljače 2020. godine. Razlučni vjerovnici kao ponuditelji nisu dužni uplatiti jamčevinu. Jamčevina se ne vraća ponuditelju čija ponuda bude prihvaćena, nego se uračunava u kupovnu cijenu. Kriterij za izbor najboljeg ponuđača je najviša ponuđena cijena. Kod jednakih ponuda prednost pri kupnji ima ponuditelj koji je prije uplatio jamčevinu. Sve poreze i pristojbe u svezi s prodajom nekretnina i pokretnina snosi kupac. Prodaja se provodi po načelu „viđeno – kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca. Ponuditelju čija ponuda neće biti prihvaćena jamčevina će se vratiti u roku od 8 dana od dana slanja obavijesti o neprihvaćanju ponude.

2) Ponude se upućuju na adresu Đuričin Tomislav, stečajni upravitelj HOC BJELOLASICA d.o.o. u stečaju, Dravska poljana 1, Varaždin.

3) Procjembeni elaborati tržišne vrijednosti nekretnina i pokretnina dostupni su na web stranici http://www.bjelolasica.hr

4) Zainteresirane osobe mogu obaviti uvid u Zaključke o prodaji te razgledati nekretnine i pokretnine uz prethodni dogovor sa stečajnim upraviteljem na telefon broj 099/807-0782 ili na mail [email protected].

III. Procjembeni elaborati:

         

Dodatne informacije

Dodatne informacije mogu se dobiti od stečajnog upravitelja Tomislava Đuričin na telefon broj 099/807-0782 od 8,00-15,00 sati svakog radnog dana te na mail [email protected]